INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ADMINISTRATIVA

JERONI DE MORAGAS, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent per la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:

AJUTS I SUBVENCIONS

Consulta els ajuts i subvencions


Document PDF - 82.30K

CONTRACTES SUBSCRITS AMB LES ADMINISTRACIONS

Consulta els contractes amb les administracions


Document PDF - 119.54K

CONVENIS

Consulta els convenis


Document PDF - 78.38K

ELS COMPTES ANUALS

Consulta els comptes anuals


Document PDF - 6.69M

PRESSUPOST

Consulta el pressupost


Document PDF - 61.86K

RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINITRACIÓ

“Els membres de la Junta exerceixen el càrrec gratuïtament, segons l’article 14.4 dels Estatuts.”

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital