INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ADMINISTRATIVA

JERONI DE MORAGAS, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent per la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:

AJUTS I SUBVENCIONS

Consulta els ajuts i subvencions


Document - 4.00K

CONTRACTES SUBSCRITS AMB LES ADMINISTRACIONS

Consulta els contractes amb les administracions


Document - 4.00K

CONVENIS

Consulta els convenis


Document - 4.00K

ELS COMPTES ANUALS

Consulta els comptes anuals


Document - 4.00K

INFORME D’AUDITORIA

Consulta l’informe d’auditoria


Document - 4.00K

PRESSUPOST

Consulta el pressupost


Document - 4.00K

RETRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINITRACIÓ

“Els membres de la Junta exerceixen el càrrec gratuïtament, segons l’article 14.4 dels Estatuts.”

Nota legal © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital