Informació institucional i organitzativa

JERONI DE MORAGAS, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent per la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació.

Els estatuts

Consulta els estatuts de l'associació


Document PDF - 917.59K

JUNTA DE GOVERN

President Jose Forment Taberna
Vice President Miguel Pedro Tarragó Manero
Secretaria Montserrat Serra Joan
Tresorer Josep Ma. Garcia Fernández
Vocal Josefa Andreu Alabart
  Francisco Calvente Mejías
  Joan Campos Sastre
  Raimunda Gris Rabasseda
  Marta Jardí Boquera
  Mª de los AÌ€ngeles Jornet Jornet
  Maria CeÌ€lia Mas Turón
  Mª Teresa Moreno Fernández
  José Naranjo Gómez
  Carolina Rofes Cases
  Ana Ma Valls Sastre

LA MISSIÓ, VISIÓ, VALORS


 

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones amb DID i la de les seves famílies, proporcionant els suports necessaris dins un marc que promogui l’exercici dels seus drets.

VISIÓ

Ser una entitat referent en la prestació de serveis a les persones amb DID en el territori.

VALORS

Respecte, compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat. Qualitat i professionalitat en l’atenció. Treball en equip. EÌ€tica. TranspareÌ€ncia. Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió.

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Consulta la memòria d’activitats


Document PDF - 3.51M

NORMATIVA APLICABLE

Consulta la normativa aplicable

ORGANIGRAMA

Consulta l’organigrama


Document PDF - 139.18K

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital