Informació institucional i organitzativa

JERONI DE MORAGAS, compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual, és una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent per la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació.

Els Estatuts

Consulta els estatuts de l'associació


Document PDF - 1.38M

JUNTA DE GOVERN

President Maria Montserrat Lerma Díaz
  Secretaria no patrona    Montserrat Noël Juncosa
Vocals  Teresa Agné Galindo
  Lina Albiac Viñolas
  Joan Campos Sastre
  Sergi Ferrús Monterde
  Andreu Ferre Altadill
  José Forment Taberna
  Josep Antoni Rius Aguilar
   

LA MISSIÓ, VISIÓ, VALORS


 

MISSIÓ

La nostra missió es millorar la qualitat de vida de les persones amb  discapacitat  intel·lectual i la de les seves famílies . La nostra activitat es centra en  l’àrea d’acolliment residencial, amb l’objectiu d’atendre les diferents necessitats de suport  per aconseguir la integració i normalització de les persones amb discapacitat, per tal de potenciar la seva autonomia social i desenvolupament personal tenint en compte les característiques individuals de cada persona.

VISIÓ

Volem ser  una entitat professional  i referent a la comarca, amb una estructura consolidada i amb una gestió transparent, que segueixi criteris de qualitat i es caracteritzi per bones pràctiques professionals. 

Oferir a les persones amb discapacitat intel·lectual un espai  on se sentin escoltats, tractats amb dignitat i on es respectin els seus drets. 

Mantenir la solvència econòmica, que ens permeti reinvertir en la millora contínua de l’entitat.

VALORS

La no discriminació.

La integració.

El compromís.

La professionalitat.

El respecte.

La convivència.

La transparència.

Qualitat i millora contínua.

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Consulta la memòria d’activitats


Document PDF - 3.51M

NORMATIVA APLICABLE

Consulta la normativa aplicable

ORGANIGRAMA

Consulta l’organigrama


Document PDF - 46.50K

Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | © Jeroni de Moragas · 2015

Nuwa Agència Digital